Close this window

(((((บริการรับขัดไฟหน้ารถยนต์)))))
ท่านที่กำลังตัดสินใจที่จะเปลี่ยนโคมไฟหน้ารถใหม่เพร าะโคมเก่ามัวเหลือง เราช่วยท่านได้โดยไม่ต้องเปลี่ยนโคมใหม่ ใส สว่างเหมือนใหม่ เพราะเรารับบริการขัดโคมไฟหน้ารถยนต์ที่เก่าให้ใหม่ ใสสะอาดเหมือนใหม่ โดยช่างผู้ชำนาญ เราใช้น้ำยาล้างจากต่างประเทศ ใช้เวลาขัดประมาณ 30 นาที โคมไฟหน้ารถของท่านจะเหมือนใหม่ โดยไม่ต้องเปลี่ยนโคมใหม่ อัตราค่าบริการคู่ละ 500 บาท สถานบริการตั้งอยู่ที่ปั๊มก๊าซ NS GAS อยู่บนถนนนิมิตรใหม่ (อยู่ระหว่างซอยนิมิตรใหม่ 20กับซอยนิมิตรใหม่ 22) ให้บริการทุกวันตั้งแตเวลา 17.30 - 20.00 น.เสาร์ - อาทิตย์เวลา 09.00 - 18.00 น. มีบริการนอกสถานที่(เฉพาะเสาร์ - อาทิตย์)อัตราค่าบริการนอกสถานที่เฉพาะกรุงเทพฯ ราคา 850 บาท โทร 089-134-7784 ช่างบอย
โดย: บอยนิมิตรใหม่   วันที่: 5 Nov 2010 - 13:54

หน้าที่: [1]   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21 ... 45

 ความคิดเห็นที่: 1 / 896 : 602509
โดย: บอยนิมิตรใหม่
วันที่: 05 Nov 10 - 13:55

 ความคิดเห็นที่: 2 / 896 : 602510
โดย: บอยนิมิตรใหม่
เรามีบริการ ครบวงจรแบบเคลื่อนที่ครับ ทั้งขัดไฟหน้า/งักลักยิ้ม/ขัดเคลือบสีและซ่อมสีด่วน โดยทีมงานมืออาชีพ โดยเฉพาะงานซ่อมสีซ่อมเช้า บ่ายเสร็จ มีบริการซ่อมถึงบ้านด้วยสี 2K อัตราค่าบริการ
1.ขัดไฟหน้าคู่ละ 500
2.ขัดเคลือบสี(2 ขั้นตอน) 1500 บาท (ใช้เวลา 3 ชั่วโมง)
3.ซ่อมสีรถด่วน ราคา 1500 - 2500 บาท/ชิ้น
4.งัดรอยลักยิ้ม รอยละ 350 บาท
สอบถามรายละเอียดได้ที่เบอร์ 089-134-7784 ช่างบอย เปิดบริการจันทร์ - ศุกร์ เวลา 17.30 - 20.30 น. เสาร์ - อาทิตย์เวลา 09.00 - 18.00 น. ณ ปั๊มก๊าซ N.S. GAS ถนนนิมิตรใหม่(อยู่ระหว่างซอยนิมิตรใหม่ 20กับซอยนิมิตรใหม่ 22)บอย นิมิตรใหม่
วันที่: 05 Nov 10 - 13:56

 ความคิดเห็นที่: 3 / 896 : 602511
โดย: บอยนิมิตรใหม่
..................ต่อครับ...................
วันที่: 05 Nov 10 - 13:57

 ความคิดเห็นที่: 4 / 896 : 602512
โดย: บอยนิมิตรใหม่
.................ต่อครับ.....................
วันที่: 05 Nov 10 - 13:57

 ความคิดเห็นที่: 5 / 896 : 602513
โดย: บอยนิมิตรใหม่
.................ต่อครับ....................
วันที่: 05 Nov 10 - 13:57

 ความคิดเห็นที่: 6 / 896 : 602539
โดย: บอยนิมิตรใหม่
ชลบุรี/ระยองก็มีบริการนะครับ
วันที่: 05 Nov 10 - 16:47

 ความคิดเห็นที่: 7 / 896 : 603387
โดย: บอยนิมิตรใหม่
ท่านที่กำลังตัดสินใจที่จะเปลี่ยนโคมไฟหน้ารถใหม่เพร าะโคมเก่ามัวเหลือง เราช่วยท่านได้โดยไม่ต้องเปลี่ยนโคมใหม่ ใส สว่างเหมือนใหม่ เพราะเรารับบริการขัดโคมไฟหน้ารถยนต์ที่เก่าให้ใหม่ ใสสะอาดเหมือนใหม่ โดยช่างผู้ชำนาญ เราใช้น้ำยาล้างจากต่างประเทศ ใช้เวลาขัดประมาณ 30 นาที โคมไฟหน้ารถของท่านจะเหมือนใหม่ โดยไม่ต้องเปลี่ยนโคมใหม่ อัตราค่าบริการคู่ละ 500 บาท สถานบริการตั้งอยู่ที่ปั๊มก๊าซ NS GAS อยู่บนถนนนิมิตรใหม่ (อยู่ระหว่างซอยนิมิตรใหม่ 20กับซอยนิมิตรใหม่ 22) ให้บริการทุกวันตั้งแตเวลา 17.30 - 20.00 น.เสาร์ - อาทิตย์เวลา 09.00 - 18.00 น. มีบริการนอกสถานที่(เฉพาะเสาร์ - อาทิตย์)อัตราค่าบริการนอกสถานที่เฉพาะกรุงเทพฯ ราคา 850 บาท โทร 089-134-7784 ช่างบอย
วันที่: 09 Nov 10 - 15:20

 ความคิดเห็นที่: 8 / 896 : 603585
โดย: บอยนิมิตรใหม่
เรามีบริการ ครบวงจรแบบเคลื่อนที่ครับ ทั้งขัดไฟหน้า/งักลักยิ้ม/ขัดเคลือบสีและซ่อมสีด่วน โดยทีมงานมืออาชีพ โดยเฉพาะงานซ่อมสีซ่อมเช้า บ่ายเสร็จ มีบริการซ่อมถึงบ้านด้วยสี 2K อัตราค่าบริการ
1.ขัดไฟหน้าคู่ละ 500
2.ขัดเคลือบสี(2 ขั้นตอน) 1500 บาท (ใช้เวลา 3 ชั่วโมง)
3.ซ่อมสีรถด่วน ราคา 1500 - 2500 บาท/ชิ้น
4.งัดรอยลักยิ้ม รอยละ 350 บาท
สอบถามรายละเอียดได้ที่เบอร์ 089-134-7784 ช่างบอย เปิดบริการจันทร์ - ศุกร์ เวลา 17.30 - 20.30 น. เสาร์ - อาทิตย์เวลา 09.00 - 18.00 น. ณ ปั๊มก๊าซ N.S. GAS ถนนนิมิตรใหม่(อยู่ระหว่างซอยนิมิตรใหม่ 20กับซอยนิมิตรใหม่ 22)บอย นิมิตรใหม่
วันที่: 10 Nov 10 - 10:11

 ความคิดเห็นที่: 9 / 896 : 603681
โดย: บอยนิมิตรใหม่
ท่านที่กำลังตัดสินใจที่จะเปลี่ยนโคมไฟหน้ารถใหม่เพร าะโคมเก่ามัวเหลือง เราช่วยท่านได้โดยไม่ต้องเปลี่ยนโคมใหม่ ใส สว่างเหมือนใหม่ เพราะเรารับบริการขัดโคมไฟหน้ารถยนต์ที่เก่าให้ใหม่ ใสสะอาดเหมือนใหม่ โดยช่างผู้ชำนาญ เราใช้น้ำยาล้างจากต่างประเทศ ใช้เวลาขัดประมาณ 30 นาที โคมไฟหน้ารถของท่านจะเหมือนใหม่ โดยไม่ต้องเปลี่ยนโคมใหม่ อัตราค่าบริการคู่ละ 500 บาท สถานบริการตั้งอยู่ที่ปั๊มก๊าซ NS GAS อยู่บนถนนนิมิตรใหม่ (อยู่ระหว่างซอยนิมิตรใหม่ 20กับซอยนิมิตรใหม่ 22) ให้บริการทุกวันตั้งแตเวลา 17.30 - 20.00 น.เสาร์ - อาทิตย์เวลา 09.00 - 18.00 น. มีบริการนอกสถานที่(เฉพาะเสาร์ - อาทิตย์)อัตราค่าบริการนอกสถานที่เฉพาะกรุงเทพฯ ราคา 850 บาท โทร 089-134-7784 ช่างบอย
วันที่: 10 Nov 10 - 15:51

 ความคิดเห็นที่: 10 / 896 : 604667
โดย: boynimitmai
เรามีบริการ ครบวงจรแบบเคลื่อนที่ครับ ทั้งขัดไฟหน้า/งักลักยิ้ม/ขัดเคลือบสีและซ่อมสีด่วน โดยทีมงานมืออาชีพ โดยเฉพาะงานซ่อมสีซ่อมเช้า บ่ายเสร็จ มีบริการซ่อมถึงบ้านด้วยสี 2K อัตราค่าบริการ
1.ขัดไฟหน้าคู่ละ 500
2.ขัดเคลือบสี(2 ขั้นตอน) 1500 บาท (ใช้เวลา 3 ชั่วโมง)
3.ซ่อมสีรถด่วน ราคา 1500 - 2500 บาท/ชิ้น
4.งัดรอยลักยิ้ม รอยละ 350 บาท
สอบถามรายละเอียดได้ที่เบอร์ 089-134-7784 ช่างบอย เปิดบริการจันทร์ - ศุกร์ เวลา 17.30 - 20.30 น. เสาร์ - อาทิตย์เวลา 09.00 - 18.00 น. ณ ปั๊มก๊าซ N.S. GAS ถนนนิมิตรใหม่(อยู่ระหว่างซอยนิมิตรใหม่ 20กับซอยนิมิตรใหม่ 22)บอย นิมิตรใหม่
วันที่: 15 Nov 10 - 15:50

 ความคิดเห็นที่: 11 / 896 : 604870
โดย: boynimitmai
ท่านที่กำลังตัดสินใจที่จะเปลี่ยนโคมไฟหน้ารถใหม่เพร าะโคมเก่ามัวเหลือง เราช่วยท่านได้โดยไม่ต้องเปลี่ยนโคมใหม่ ใส สว่างเหมือนใหม่ เพราะเรารับบริการขัดโคมไฟหน้ารถยนต์ที่เก่าให้ใหม่ ใสสะอาดเหมือนใหม่ โดยช่างผู้ชำนาญ เราใช้น้ำยาล้างจากต่างประเทศ ใช้เวลาขัดประมาณ 30 นาที โคมไฟหน้ารถของท่านจะเหมือนใหม่ โดยไม่ต้องเปลี่ยนโคมใหม่ อัตราค่าบริการคู่ละ 500 บาท สถานบริการตั้งอยู่ที่ปั๊มก๊าซ NS GAS อยู่บนถนนนิมิตรใหม่ (อยู่ระหว่างซอยนิมิตรใหม่ 20กับซอยนิมิตรใหม่ 22) ให้บริการทุกวันตั้งแตเวลา 17.30 - 20.00 น.เสาร์ - อาทิตย์เวลา 09.00 - 18.00 น. มีบริการนอกสถานที่(เฉพาะเสาร์ - อาทิตย์)อัตราค่าบริการนอกสถานที่เฉพาะกรุงเทพฯ ราคา 850 บาท โทร 089-134-7784 ช่างบอย
วันที่: 16 Nov 10 - 15:39

 ความคิดเห็นที่: 12 / 896 : 604984
โดย: boynimitmai
เรามีบริการ ครบวงจรแบบเคลื่อนที่ครับ ทั้งขัดไฟหน้า/งักลักยิ้ม/ขัดเคลือบสีและซ่อมสีด่วน โดยทีมงานมืออาชีพ โดยเฉพาะงานซ่อมสีซ่อมเช้า บ่ายเสร็จ มีบริการซ่อมถึงบ้านด้วยสี 2K อัตราค่าบริการ
1.ขัดไฟหน้าคู่ละ 500
2.ขัดเคลือบสี(2 ขั้นตอน) 1500 บาท (ใช้เวลา 3 ชั่วโมง)
3.ซ่อมสีรถด่วน ราคา 1500 - 2500 บาท/ชิ้น
4.งัดรอยลักยิ้ม รอยละ 350 บาท
สอบถามรายละเอียดได้ที่เบอร์ 089-134-7784 ช่างบอย เปิดบริการจันทร์ - ศุกร์ เวลา 17.30 - 20.30 น. เสาร์ - อาทิตย์เวลา 09.00 - 18.00 น. ณ ปั๊มก๊าซ N.S. GAS ถนนนิมิตรใหม่(อยู่ระหว่างซอยนิมิตรใหม่ 20กับซอยนิมิตรใหม่ 22)บอย นิมิตรใหม่
วันที่: 17 Nov 10 - 04:47

 ความคิดเห็นที่: 13 / 896 : 605018
โดย: boynimitmai
ท่านที่กำลังตัดสินใจที่จะเปลี่ยนโคมไฟหน้ารถใหม่เพร าะโคมเก่ามัวเหลือง เราช่วยท่านได้โดยไม่ต้องเปลี่ยนโคมใหม่ ใส สว่างเหมือนใหม่ เพราะเรารับบริการขัดโคมไฟหน้ารถยนต์ที่เก่าให้ใหม่ ใสสะอาดเหมือนใหม่ โดยช่างผู้ชำนาญ เราใช้น้ำยาล้างจากต่างประเทศ ใช้เวลาขัดประมาณ 30 นาที โคมไฟหน้ารถของท่านจะเหมือนใหม่ โดยไม่ต้องเปลี่ยนโคมใหม่ อัตราค่าบริการคู่ละ 500 บาท สถานบริการตั้งอยู่ที่ปั๊มก๊าซ NS GAS อยู่บนถนนนิมิตรใหม่ (อยู่ระหว่างซอยนิมิตรใหม่ 20กับซอยนิมิตรใหม่ 22) ให้บริการทุกวันตั้งแตเวลา 17.30 - 20.00 น.เสาร์ - อาทิตย์เวลา 09.00 - 18.00 น. มีบริการนอกสถานที่(เฉพาะเสาร์ - อาทิตย์)อัตราค่าบริการนอกสถานที่เฉพาะกรุงเทพฯ ราคา 850 บาท โทร 089-134-7784 ช่างบอย
วันที่: 17 Nov 10 - 10:15

 ความคิดเห็นที่: 14 / 896 : 605190
โดย: บอยนิมิตรใหม่
ท่านที่กำลังตัดสินใจที่จะเปลี่ยนโคมไฟหน้ารถใหม่เพร าะโคมเก่ามัวเหลือง เราช่วยท่านได้โดยไม่ต้องเปลี่ยนโคมใหม่ ใส สว่างเหมือนใหม่ เพราะเรารับบริการขัดโคมไฟหน้ารถยนต์ที่เก่าให้ใหม่ ใสสะอาดเหมือนใหม่ โดยช่างผู้ชำนาญ เราใช้น้ำยาล้างจากต่างประเทศ ใช้เวลาขัดประมาณ 30 นาที โคมไฟหน้ารถของท่านจะเหมือนใหม่ โดยไม่ต้องเปลี่ยนโคมใหม่ อัตราค่าบริการคู่ละ 500 บาท สถานบริการตั้งอยู่ที่ปั๊มก๊าซ NS GAS อยู่บนถนนนิมิตรใหม่ (อยู่ระหว่างซอยนิมิตรใหม่ 20กับซอยนิมิตรใหม่ 22) ให้บริการทุกวันตั้งแตเวลา 17.30 - 20.00 น.เสาร์ - อาทิตย์เวลา 09.00 - 18.00 น. มีบริการนอกสถานที่(เฉพาะเสาร์ - อาทิตย์)อัตราค่าบริการนอกสถานที่เฉพาะกรุงเทพฯ ราคา 850 บาท โทร 089-134-7784 ช่างบอย
วันที่: 18 Nov 10 - 05:30

 ความคิดเห็นที่: 15 / 896 : 606421
โดย: boynimitmai
ท่านที่กำลังตัดสินใจที่จะเปลี่ยนโคมไฟหน้ารถใหม่เพร าะโคมเก่ามัวเหลือง เราช่วยท่านได้โดยไม่ต้องเปลี่ยนโคมใหม่ ใส สว่างเหมือนใหม่ เพราะเรารับบริการขัดโคมไฟหน้ารถยนต์ที่เก่าให้ใหม่ ใสสะอาดเหมือนใหม่ โดยช่างผู้ชำนาญ เราใช้น้ำยาล้างจากต่างประเทศ ใช้เวลาขัดประมาณ 30 นาที โคมไฟหน้ารถของท่านจะเหมือนใหม่ โดยไม่ต้องเปลี่ยนโคมใหม่ อัตราค่าบริการคู่ละ 500 บาท สถานบริการตั้งอยู่ที่ปั๊มก๊าซ NS GAS อยู่บนถนนนิมิตรใหม่ (อยู่ระหว่างซอยนิมิตรใหม่ 20กับซอยนิมิตรใหม่ 22) ให้บริการทุกวันตั้งแตเวลา 17.30 - 20.00 น.เสาร์ - อาทิตย์เวลา 09.00 - 18.00 น. มีบริการนอกสถานที่(เฉพาะเสาร์ - อาทิตย์)อัตราค่าบริการนอกสถานที่เฉพาะกรุงเทพฯ ราคา 850 บาท โทร 089-134-7784 ช่างบอย
วันที่: 23 Nov 10 - 15:22

 ความคิดเห็นที่: 16 / 896 : 606527
โดย: boynimitmai
ชลบุรี/ระยองก็มีบริการนะครับ
วันที่: 24 Nov 10 - 04:31

 ความคิดเห็นที่: 17 / 896 : 606530
โดย: บอยนิมิตรใหม่
เรามีบริการ ครบวงจรแบบเคลื่อนที่ครับ ทั้งขัดไฟหน้า/งักลักยิ้ม/ขัดเคลือบสีและซ่อมสีด่วน โดยทีมงานมืออาชีพ โดยเฉพาะงานซ่อมสีซ่อมเช้า บ่ายเสร็จ มีบริการซ่อมถึงบ้านด้วยสี 2K อัตราค่าบริการ
1.ขัดไฟหน้าคู่ละ 500
2.ขัดเคลือบสี(2 ขั้นตอน) 1500 บาท (ใช้เวลา 3 ชั่วโมง)
3.ซ่อมสีรถด่วน ราคา 1500 - 2500 บาท/ชิ้น
4.งัดรอยลักยิ้ม รอยละ 350 บาท
สอบถามรายละเอียดได้ที่เบอร์ 089-134-7784 ช่างบอย เปิดบริการจันทร์ - ศุกร์ เวลา 17.30 - 20.30 น. เสาร์ - อาทิตย์เวลา 09.00 - 18.00 น. ณ ปั๊มก๊าซ N.S. GAS ถนนนิมิตรใหม่(อยู่ระหว่างซอยนิมิตรใหม่ 20กับซอยนิมิตรใหม่ 22)บอย นิมิตรใหม่
วันที่: 24 Nov 10 - 05:41

 ความคิดเห็นที่: 18 / 896 : 606565
โดย: บอยนิมิตรใหม่
ท่านที่กำลังตัดสินใจที่จะเปลี่ยนโคมไฟหน้ารถใหม่เพร าะโคมเก่ามัวเหลือง เราช่วยท่านได้โดยไม่ต้องเปลี่ยนโคมใหม่ ใส สว่างเหมือนใหม่ เพราะเรารับบริการขัดโคมไฟหน้ารถยนต์ที่เก่าให้ใหม่ ใสสะอาดเหมือนใหม่ โดยช่างผู้ชำนาญ เราใช้น้ำยาล้างจากต่างประเทศ ใช้เวลาขัดประมาณ 30 นาที โคมไฟหน้ารถของท่านจะเหมือนใหม่ โดยไม่ต้องเปลี่ยนโคมใหม่ อัตราค่าบริการคู่ละ 500 บาท สถานบริการตั้งอยู่ที่ปั๊มก๊าซ NS GAS อยู่บนถนนนิมิตรใหม่ (อยู่ระหว่างซอยนิมิตรใหม่ 20กับซอยนิมิตรใหม่ 22) ให้บริการทุกวันตั้งแตเวลา 17.30 - 20.00 น.เสาร์ - อาทิตย์เวลา 09.00 - 18.00 น. มีบริการนอกสถานที่(เฉพาะเสาร์ - อาทิตย์)อัตราค่าบริการนอกสถานที่เฉพาะกรุงเทพฯ ราคา 850 บาท โทร 089-134-7784 ช่างบอย
วันที่: 24 Nov 10 - 09:36

 ความคิดเห็นที่: 19 / 896 : 606661
โดย: บอยนิมิตรใหม่
เรามีบริการ ครบวงจรแบบเคลื่อนที่ครับ ทั้งขัดไฟหน้า/งักลักยิ้ม/ขัดเคลือบสีและซ่อมสีด่วน โดยทีมงานมืออาชีพ โดยเฉพาะงานซ่อมสีซ่อมเช้า บ่ายเสร็จ มีบริการซ่อมถึงบ้านด้วยสี 2K อัตราค่าบริการ
1.ขัดไฟหน้าคู่ละ 500
2.ขัดเคลือบสี(2 ขั้นตอน) 1500 บาท (ใช้เวลา 3 ชั่วโมง)
3.ซ่อมสีรถด่วน ราคา 1500 - 2500 บาท/ชิ้น
4.งัดรอยลักยิ้ม รอยละ 350 บาท
สอบถามรายละเอียดได้ที่เบอร์ 089-134-7784 ช่างบอย เปิดบริการจันทร์ - ศุกร์ เวลา 17.30 - 20.30 น. เสาร์ - อาทิตย์เวลา 09.00 - 18.00 น. ณ ปั๊มก๊าซ N.S. GAS ถนนนิมิตรใหม่(อยู่ระหว่างซอยนิมิตรใหม่ 20กับซอยนิมิตรใหม่ 22)บอย นิมิตรใหม่
วันที่: 24 Nov 10 - 13:27

 ความคิดเห็นที่: 20 / 896 : 606807
โดย: บอยนิมิตรใหม่
ชลบุรี/ระยองก็มีบริการนะครับ
วันที่: 25 Nov 10 - 06:39

หน้าที่: [1]   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21 ... 45