Close this window

ขายผ้าเบรคหลังตาตี่ และจานเบรคหลัง MX-5 NB ครับ
อะไหล่แท้ของ Mazda ซื้อมาเปลี่ยน แต่ไม่ตรงรุ่น
ขอขายต่อออกไปในราคาทุนครับ

-ผ้าเบรคหลังตาตี่ ราคา 1,400 บาท
-จานเบรคหลัง MX-5 NB ราคาคู่ละ 3,970 บาท

โทร 082-799-4150 ครับ
โดย: จะเด็ด   วันที่: 14 Apr 2016 - 20:24


 ความคิดเห็นที่: 1 / 6 : 835383
โดย: จะเด็ด
รูปผ้าเบรคหลังตาตี่ ครับ
วันที่: 18 Apr 16 - 14:12

 ความคิดเห็นที่: 2 / 6 : 835384
โดย: จะเด็ด
จานเบรคหลัง MX-5 NB ครับ
วันที่: 18 Apr 16 - 14:16

 ความคิดเห็นที่: 3 / 6 : 835385
โดย: จะเด็ด
จานเบรคหลัง MX-5 NB อีกรูปครับ
วันที่: 18 Apr 16 - 14:16

 ความคิดเห็นที่: 4 / 6 : 835386
โดย: จะเด็ด
Part No. จานเบรคหลัง MX-5 NB ครับ
วันที่: 18 Apr 16 - 14:16

 ความคิดเห็นที่: 5 / 6 : 835472
โดย: จะเด็ด
ดัน
วันที่: 21 Apr 16 - 17:06

 ความคิดเห็นที่: 6 / 6 : 835760
โดย: จะเด็ด
ดัน
วันที่: 25 Apr 16 - 15:30